• SEA-slide_-10-08-2022-16-02-30.jpg
  • Honda-slide_-10-08-2022-16-11-01.png
  • 14cfda8ac2d6218878c7_-03-12-2018-14-45-25.jpg
  • 18_-31-10-2018-15-35-47.png
  • 19_-31-10-2018-15-36-55.png
 

Chính sách nhân sự

1. Phụ cấp: 
– Công ty Saigon Xuân Phát cung cấp đầy đủ các phụ cấp để đảm bảo những điều tốt nhất cho CBNV và Kỹ sư: phụ cấp bữa ăn, phụ cấp điện thoại,.....

2. Phúc lợi: 
– Du lịch: Hàng năm Công ty tổ chức chuyến du lịch, nghỉ mát cho CBNV nhằm tái tạo tinh thần lao động, tạo sự đoàn kết gắn bó trong CBNV Công ty. 
– Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBNV: Tổ chức họp mặt tặng quà cho CBNV vào các dịp Lễ Tết truyền thống và sinh nhật; Quà cho các cháu là con CBNV nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

3. Bảo hiểm xã hội

– Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, bảo hiểm tai nạn lao động theo qui định hiện hành.
– Bên cạnh bảo hiểm bắt buộc, Công ty sẽ xem xét mua thêm một số loại bảo hiểm khác:  

Hỗ trợ trực tuyến