• 14cfda8ac2d6218878c7_-03-12-2018-14-45-25.jpg
  • 18_-31-10-2018-15-35-47.png
  • 19_-31-10-2018-15-36-55.png
 

TERUMO BCT VIỆT NAM

​​​​​​TERUMO BCT VIỆT NAM 

 

Chủ đầu tư: Công Ty TNHH TERUMO BCT Việt Nam

Địa điểm: Khu Công Nghiệp Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

Hỗ trợ trực tuyến