• 14cfda8ac2d6218878c7_-03-12-2018-14-45-25.jpg
  • 18_-31-10-2018-15-35-47.png
  • 19_-31-10-2018-15-36-55.png
 

INTEL VIỆT NAM

INTEL VIỆT NAM 


Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Intel Việt Nam

Địa điểm: Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Hỗ trợ trực tuyến