• 14cfda8ac2d6218878c7_-03-12-2018-14-45-25.jpg
  • 18_-31-10-2018-15-35-47.png
  • 19_-31-10-2018-15-36-55.png
 

Hariki Precision Vietnam Co., Ltd

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hariki Precision Việt Nam

Vị trí: VSIP 1, Dĩ An, Bình Dương

Hỗ trợ trực tuyến