• 14cfda8ac2d6218878c7_-03-12-2018-14-45-25.jpg
  • 18_-31-10-2018-15-35-47.png
  • 19_-31-10-2018-15-36-55.png
 

SAIGON XUÂN PHÁT TUYỂN DỤNG QUÝ 2 - 2019

1/ KỸ SƯ GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG

- Số lượng : 3-4 người

- Chi tiết tại: http://saigonxuanphat.vn/1541988239 

2/ NHÂN VIÊN KINH DOANH 

- Số lượng: 1-2 người 

- Chi tiết tại: http://saigonxuanphat.vn/Dang-cap-nhat-1541748299

3/ NHÂN VIÊN CUNG ỨNG

- Số lượng: 1 người

- Chi tiết tại: http://saigonxuanphat.vn/nhan-vien-cung-ung

4/ TÀI XẾ

- Số lượng: 1 người

- Chi tiết tại: http://saigonxuanphat.vn/Tai-Xe

Hỗ trợ trực tuyến